PROČ RODIT S DULOU?


Od pradávna byly rodící ženy celým procesem porodu provázeny a podporovány jinými – zkušenými ženami.

Přítomnost duly u porodu prokazatelně pozitivně ovlivňuje délku porodu a možný výskyt komplikací.

 V porovnání se ženami, které rodily bez kontinuální podpory, rodičky podporované dulou mají:

  • o 28 % méně porodů ukončených císařským řezem
  • o 12 % více spontánních porodů bez užití kleští a vakuum extrakce
  • o 31 % nižší užití syntetického oxytocinu ke stimulaci porodu
  • o 9 % nižší užití medikace na tlumení bolesti
  • o 14 % nižší výskyt poporodních komplikací u dítěte vyžadujících speciální zdravotní péči
  • o 34 % méně žen nespokojených se svým porodem

Zdroj: Cochrane databáze, Hodnett et al., 2013, zahrnuje celkem 22 studií ze 16 zemí a více než 15 tisíc porodů.


Zejména pro ženu, která rodí sama bez partnera je přítomnost duly velice přínosná, personál porodnice má často na starosti více rodiček současně a nemůže se věnovat nepřetržitě té jedné a ta když je bez blízké osoby, často trpí silnými pocity osamocení. 

Přítomnost duly u porodu má ale svoje veliké výhody i když je přítomen i partner rodičky.

Dula u porodu, otec u porodu

Rodící žena bývá ráda, že má u porodu citovou podporu svého partnera, zrození dítěte je jistě jedním z nejintimnějších a nejsilnějších zkušeností, jaké může pár společně zažít. Jenže otcové většinou nemají dostatek zkušeností s porody a navíc pro člověka, který má k rodičce citový vztah, je velice těžké zachovat klid a ubránit se pocitům strachu. Zejména ve druhé polovině porodu, kdy dochází k otevírání porodní branky a četnost i intenzita kontrakcí se zvyšuje, začnou otcové propadat pocitům extrémního strachu a ohrožení. Rodící žena strach a nervozitu partnera samozřejmě velmi silně vnímá a negativně to ovlivňuje její pocity a začne také propadat panice.

Dula, která už několikrát prošla zkušeností porodu ví, co všechno je v pořádku, má objektivní pohled na situaci, dokáže oba uklidnit a klidný partner potom poskytne kvalitnější podporu svojí partnerce.

Muži často zpanikaří například když vidí krev, dula s klidem vysvětlí, že to odchází hlenová zátka a příměs krve je normální a muž se může opět uklidnit.

Dula přináší jinou kvalitu podpory než partner, dula podporuje ne jen rodičku, ale také jejího partnera, aby on jí dokázal poskytnout stabilní podporu. Jak podpora duly, tak podpora partnera se vzájemně doplňují a poskytují rodičce tu nejlepší péči.

Ve většině porodnic je situace taková, že porodní personál má paralelně na starosti více rodiček a rodící ženu chodí jen tu a tam zkontrolovat. Navíc když se u některé jiné rodičky vyskytnou komplikace vyžadující větší péči, nezbývá na ty ostatní tolik času. Proto se někdy děje, že zůstanou partneři hodně dlouho osamocení a nemá je kdo ujistit, že vše probíhá v pořádku nebo naopak nemá kdo odhalit, že něco v pořádku není a že se schyluje k problému.

Od doby, co začali chodit partneři k porodům, se na žádném jiném nemocničním oddělení od rodinného příslušníka neočekává tak významná role jako je tomu v porodnicích. To ale klade na budoucí tatínky veliké nároky a i když poctivě absolvovali všechny lekce předporodní přípravy, většinou to nestačí k tomu, aby byli schopni zachovat po celou dobu klid a aby dokázali činit informovaná rozhodnutí v případných nabízených variantách zásahů do porodu.

Budoucí rodiče se někdy zdráhají vzít si k porodu dulu, obávají se, že jim bude zasahovat do jejich intimního prostoru. Zkušená a empatická dula však ví, že svoji péči má nabízet nevtíravým způsobem, nikterak mezi partnery nevstupovat a spíše podporovat muže, jak by mohl své ženě pomoci. Ve finále potom rodiče vzpomínají, jak pro ně byly trýznivé a stresové okamžiky, kdy si dula odešla na toaletu nebo se najíst a nechala je chvíli o samotě. Někdy dula raději ani po celou dobu porodu nejí :-).

Kdo je dula?

Pojem “dula” je starý řecký název označující vyškolenou ženu, která nabízí doprovázení ženy během období těhotenství, porodu a v období šestinedělí. Služby duly jsou užitečné jak prvorodičkám, tak matkám, které čekají a rodí svoje další děti. Dula rodičce pomáhá realizovat jejich představy o porodu, poskytuje jí emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí.

Během doby těhotenství se s rodičkou seznámí a ví o jejích přáních a představách ohledně porodu a proto jí může poskytnout potřebný druh podpory. Snaží se o to, aby žena porodem prošla tak, aby na něj vzpomínala, jako na krásný zážitek a ne na něco, na co je lepší raději zapomenout.

Dula je informovaný doprovod a pomáhá rodičce správně reagovat na intervence zdravotního personálu. Posiluje důvěru rodičky v sebe sama a svojí přítomností snižuje v rodičce i jejím partneru strach a napětí. Dula zná, respektuje a důvěřuje fyziologii přirozenému porodnímu procesu a rozumí potřebám rodící ženy. Zná mechanismy, které porod podporují a které ho komplikují a brzdí.

Dula si je vědoma toho, že porod je velmi klíčový proces v životě ženy i rodícího se dítěte a jakým způsobem proběhne, ovlivní ženu i dítě v budoucnosti na mnoha úrovních.

Služby duly nejsou zdravotnického charakteru, dula pouze doplňuje práci zdravotnického personálu, ale do jejich kompetencí přímo nezasahuje.

Dula doprovází jak rodičku samotnou, tak také rodičku, kterou doprovází i její partner. Stává se tak oporou i pro muže, kterého jemně vede a radí, jak může být své partnerce ještě více nápomocný.  

Kontakt

Ing. Pavla Hlavinková   : .  777 894 240  : .  hlavinkova.pavla@seznam.cz  : .  

Můj profil na portálu ZnamyTerapeut.cz zde

Moje stránky TČM - tradiční čínská medicína Olomouc www.tcmolomouc.cz zde